Home -> About

Membership Statistics
Last updated: November 21st, 2017 at 00:51Z
Recent Flights (within 24 hrs)

ArrivedPilotFlightFromToAircraftLandingTime
Nov 21, 0046ZMitch ByersVAC 8975YULYOWCRA-214.990.6
Nov 21, 0044ZByungchan AhnVAC 566YVRSFO320-660.332.7
Nov 20, 2354ZKeanu FlavelleVAC 302YVRYUL333-337.364.8
Nov 20, 2336ZGaston CyrVAC 8225YEGYZFDH4-47.892.3
Nov 20, 2307ZLuca GiordanoVAC 677YHZYUL320-400.992.2
Nov 20, 2306ZMichel DesbiensVAC 865LHRYUL789-506.337.0
Nov 20, 2239ZFernando MeloVAC 832YULBRU763-263.517.1
Nov 20, 2220ZBruno FlageolVAC 8995YYTYHZDH4-117.722.1
Nov 20, 2215ZDarcy CouttsVAC 233YEGYVR320-334.681.5
Nov 20, 2201ZJonathan ClaytonVAC 413YULYYZ320-493.711.3
Nov 20, 2140ZDavid FrenchVAC 8066YYJYVRDH4-115.540.5
Nov 20, 2105ZJacques ChiassonVAC 8987YULYOWDH1-124.790.6
Nov 20, 2104ZMike PericVAC 417YULYYZ77L-354.711.1
Nov 20, 2102ZAkida WattsVAC 480YYZYUL320-244.641.5
Nov 20, 2054ZLéoPaul ArseneauVAC 8013YULYOWCRJ-845.080.4
Nov 20, 2052ZXavier BaronVAC 415YULYYZ320-217.811.3
Nov 20, 2044ZDavid FrenchVAC 8065YVRYYJDH4-51.560.6
Nov 20, 2027ZLuca GiordanoVAC 666YULYHZ320-98.941.5
Nov 20, 2013ZAndre LevesqueVAC 8714YULYQBDH3-5.380.9
Nov 20, 1932ZGhislain PujolVAC 205YYCYVR320-267.521.3
Nov 20, 1921ZPaul NeaveVAC 851LHRYYC333-222.061.0
Nov 20, 1912ZRobert LeBlancVAC 8850YOWYQMCRJ-257.431.5
Nov 20, 1815ZLuca GiordanoVAC 410YYZYUL320-301.721.4
Nov 20, 1748ZRené PerezVAC 8824YULDCACRA-189.431.7
Nov 20, 1717ZBruno FlageolVAC 8992YHZYYTDH4-56.501.6
Nov 20, 1713ZJan SauterVAC 7370YYZIADCRA-83.631.1
Nov 20, 1657ZAndre LevesqueVAC 408YYZYUL789-201.570.8
Nov 20, 1642ZAndrew EdwardsVAC 8607YYZYSBDH1-868.261.1
Nov 20, 1531ZRick ElliottVAC 244YVRYEG321-169.631.5
Nov 20, 1518ZAndrew EdwardsVAC 405YULYYZ788N/A1.3
Nov 20, 1505ZDavid FernandezVAC 570YYCLAX320-390.282.8
Nov 20, 1415ZJean LeblancVAC 7758YHZYQMBEH-735.290.3
Nov 20, 1340ZPaolo LupardiVAC 7646YYZEWRE75-248.561.2
Nov 20, 1242ZBin ZhangVAC 825AMSYYZ77W-73.089.3
Nov 20, 1242ZNorman MurrayVAC 7959YULYTZDH4-9.061.4
Nov 20, 1135ZPaolo LupardiVAC 7568YYZBGRE75-336.091.6
Nov 20, 1114ZZeta GaramvolgyiVAC 7335YYZBNACRA-315.632.0
Nov 20, 0914ZRobert CroteauVAC 8172YULIADCRJ-408.182.9
Nov 20, 0741ZDavid FrenchVAC 8214YXSYVRDH4-537.221.4
Nov 20, 0730ZGurjinder ChanaVAC 864YULLHR333N/A6.6
Nov 20, 0533ZDavid FrenchVAC 8211YVRYXSDH4N/A1.5
Nov 20, 0500ZKevin XieVAC 7372YYZIADCRJ-590.871.1
Nov 20, 0428ZJason TrifonovVAC 8330YAMYYZDH4-218.661.3
Nov 20, 0428ZJason TrifonovVAC 8330YAMYYZDH4-218.661.3
Nov 20, 0406ZPatrick RobergeVAC 1889YYCOGG763-926.325.9
Nov 20, 0345ZRiobard AdamsVAC 1848YYZSJD319-234.065.3
Nov 20, 0317ZBruno FlageolVAC 8638YOWYHZDH4-33.641.9
Nov 20, 0317ZColin ReedVAC 8587YXEYYCDH4-32.431.5
Nov 20, 0301ZDenis KondratenkoVAC 155YYZYYC77L-311.814.3
Nov 20, 0252ZJonathan ClaytonVAC 400YYZYUL320-387.791.2
Nov 20, 0238ZDennis BenettVAC 872YYZAMS77W-360.847.9
Nov 20, 0221ZMitch ByersVAC 8188YXJYVRDH4-19.931.7
Nov 20, 0217ZHugo MachadoVAC 718YYZLGAE90-353.791.2
Nov 20, 0212ZRob PotterVAC 340YVRYOW321-770.724.3
Nov 20, 0200ZChris MacDonaldVAC 8349YWGYQRDH4-404.621.3
Nov 20, 0159ZRobert LeBlancVAC 460YYZYOW320-575.460.5
Nov 20, 0149ZMichel DesbiensVAC 854YVRLHR77W-143.279.1
Nov 20, 0108ZMartin ProvostVAC 8330YAMYYZDH4-25.111.4
Nov 20, 0051ZDarcy CouttsVAC 234YVRYEG320-687.561.3
Nov 20, 0051ZBruno FlageolVAC 8985YULYOWDH4-38.120.8


Top Pilots

All Time
1. Michel Desbiens (11848.0 hrs)
2. Jacques Curtis (9578.5 hrs)
3. William Tang (6931.9 hrs)
4. Doug Bordelon (6184.5 hrs)
5. Fernando Melo (4934.0 hrs)
Since Re-launch
1. Jacques Curtis (8866.5 hrs)
2. Michel Desbiens (7446.8 hrs)
3. William Tang (6907.9 hrs)
4. Doug Bordelon (6184.5 hrs)
5. Pier-Luc Plamondon (4835.8 hrs)


November 2017
1. Michel Desbiens (230.0 hrs)
2. Fernando Melo (129.3 hrs)
3. Fabian Palomo (102.4 hrs)
4. Mauricio Cunha (89.6 hrs)
5. Dennis Benett (77.1 hrs)
This Year (2017)
1. Michel Desbiens (3358.5 hrs)
2. William Tang (2194.2 hrs)
3. Samuel Gauthier (1224.5 hrs)
4. Jacques Curtis (1149.4 hrs)
5. Pete King (800.3 hrs)


General Statistics

Pilots
Total Pilots: 771
Active Pilots: 606
YUL Base Pilots: 233
YYZ Base Pilots: 369
YWG Base Pilots: 35
YVR Base Pilots: 134
Flights
Flights Logged: 111882
Hours Logged: 370826.3
Passengers Carried: 14128669
FS2004 Users: 136
FSX Users: 471
VATSIM Users: 413


Rank Statistics

Regional First Officers: 121
Regional Captains: 10
Narrow-body First Officers: 29
Narrow-body Captains: 54
Wide-body Relief Pilots: 82
Wide-body First Officers: 97
Wide-body Captains: 238
Senior Captains: 140